SERTIFISERTE KVALITETSPRODUKTER FRA LIDALEN GRUSTAK

Fra vårt grustak i Ørvella Øst leverer vi alle typer sand, grus, pukk og andre knuste masser for både næring og private.

LIDALEN GRUSTAK AS.

VÅRE PRODUKTER

Lidalen Grustak er opptatt av å produsere produkter med mest mulig bruk av fornybar energi, derfor er alt produksjonsutstyr innen knusing og sikting elektrisk drevet.

PUKK 

Pukk er en fellesbetegnelse på ulike graderinger av knust fjell og er vårt største forretningsområde.

I et byggeprosjekt har man behov for pukk i et variert utvalg fraksjoner. Enten du trenger pukk for drenering i grøft, telefri masse eller under betonggulvet så har vi de nødvendige fraksjonene for små og store prosjekter.

Pukk egner seg også godt til gårdsplassen, parkeringsplasser eller innkjøringen og som tilslag i asfalt og betong.

Utgangspunktet for all produksjon starter med boring og sprenging av fast fjell.

Fraksjoner 

Vi lagerfører alltid pukk av knust fjell i fraksjonene, 2-4, 4-8,  8-16 og  32-64mm.  Vi har også vegmasser som 0-10, 0-20 og 0-32 på lager.

Se video av 20.000 m3 fjell som blir sprengt 

MASKINKULT 

Maskinkult egner seg utmerket som fyllmasse til tomter, gårdsplasser og parkeringsplasser eller for å bygge veg. Kulten har gode dreneringsevner og pakkes godt under belastning, noe som gjør den meget anvendelig til flere typer prosjekter.

Fraksjoner 

Maskinkult er knust fjell i fraksjonen 0-120 mm eller 20-120 mm.

STØPESAND 

Skal du bygge trapp eller støpe fundament? Vi produserer støpesand som egner seg godt til alle typer støpeformål som for eksempel:

  • Mindre gulv
  • Fundamenter
  • Fylling av blokker

Dette er harpa sand 0-8mm som blir brukt som tilslag til ferdigbetong.

Bruk gjerne støpesand sammen med singel for grovere støp.

Vår støpesand er godkjent i henhold til NS-EN-12620 og kontrollrådet for betong.

SALTBLANDA STRØSAND 

Strøsand som ikke fryser selv om gradestokken kryper nedover! Dette gjør den godt egnet til strøing.
Saltblanda strøsand holder seg fersk selv om det blir kaldt, og kan derfor lagres ute under tak eller presenning. Sanda er tilsatt 40 kg. salt pr. kubikkmeter.

KULESTEIN 

Vi har et bredt utvalg kulestein i mange ulike størrelser, former og farger. Pynt opp i hager og bed med flotte steiner slipt gjennom millioner av år. Ofte er det naturskapte det fineste!

PUSSESAND 

Hos Lidalen Grustak får du pussesand til alle typer pussing og muring.

Skal du mure med Leca, pusse en mur, mure peis og lignende finarbeid, har vi produktene som er velegnet til formålet.

Vår pussesand har et veldig bra rykte og brukes blant annet av lokale murere. Fraksjonen på pussesand er 0-3 mm

FILTERSAND 

Filtersand for spredegrøfter.

Harpa sand, 0-3 mm som tilfredsstiller kravet til filtersand klasse 1. Dokumentasjon på sanda medfølger.

SINGEL 

Singel er ulike fraksjoner av stein fra grustak. Singel er i motsetning til pukk, produsert av naturgrus.

FRAKSJONER HARPA: 

Denne har vi på lager i fraksjonen 8-22 mm og kan brukes som støpesingel eller grøftesingel.

Den mest brukte singelen er naturknust i ulike fraksjoner. Forskjellen mellom naturknust singel og pukk er at den naturknuste vil inneholde en viss prosent med uknuste steiner som ligger innenfor den aktuelle fraksjonen.

FRAKSJONER NATURKNUST: 

Den naturknuste singelen finnes i fraksjonene 4-8, 8-11 og 11-16 mm.

Disse fraksjonene egner seg godt som hagesingel da den har mer “liv” og et bredere fargespekter enn pukk.

​Andre bruksområder for disse produktene er som drenering i grøfter eller som et selvkomprimerende underlag under et støpt gulv. I tillegg brukes det naturknust singel i asfalt og ferdigbetong. Vår singel er sertifisert av kontrollrådet til dette formålet.

VEGGRUS 

Skal du velge vanlig veggrus eller knust fjell.  Hva du bør velge avhenger av flere forhold, og vi kan levere begge deler.

​Vanlig veggrus er produsert av naturgrus fra grustaket, og er derfor et rimeligere alternativ enn knust fjell.

Hvis grusen skal transporteres langt, er ofte transportprisen høyere enn produktprisen. Da kan det ofte være lurt å velge knust fjell siden transporten koster det samme uansett!

Vi anbefaler også å bruke knust fjell i spesielt bratte partier siden den “setter” seg bedre.

Vår vanlige veggrus er imidlertid et fullt brukbart alternativ i de fleste sammenhenger og koster normalt en del mindre enn knust fjell.

Knust fjell lages i fraksjonen 0-10 mm, ofte kalt subbus og er velegnet som topplag. I tillegg lager vi fraksjonene 0-20 og 0-32 mm.

​Vanlig veggrus har betegnelsen 0-16 mens fraksjonene 0-32 og 0-60 ofte blir kalt bærelag.

TRENGER DU TRANSPORT AV MASSE?

Vi jobber hardt for å tilfredsstille dine behov, derfor sørger vi for effektiv transport i nærliggende kommuner som Notodden, Hjartal, Sauherad, Seljord og Tinn. Trenger du noe levert på kort varsel?